KONKURSO NUOSTATAI

1. Šie nuostatai nustato konkurso „Lietuvos gaminys Ukrainos atstatymui“ tikslus ir tvarką.

KONKURSO TIKSLAI

2. Konkursu „Lietuvos gaminys Ukrainos atstatymui“ siekiama skatinti Lietuvos gamintojus kurti, gaminti ir tiekti produktus, galinčius padėti Ukrainos atstatymui.

3. Susipažinti su konkursui pateiktais statybos produktais, medžiagomis ir elementais, statybos mechanizmais, pagalbinėmis priemonėmis bei techniniais – technologiniais sprendimais, projektais (toliau – Gaminiai) gali visi parodos RESTA 2023 lankytojai dalyvių stenduose.

KONKURSO DALYVIAI

4. Konkurse gali dalyvauti visos įmonės, pristatančios savo gaminius parodoje RESTA 2023.

5. Konkurse dalyvaujančių įmonių stendai turi būti paženklinti konkurso logotipu.

6. Konkursui teikiamų Gaminių kilmės šalis turi būti Lietuva.

7. Konkursui teikiami Gaminiai sąlyginai skirstomi į šias grupes:

A. Statybos produktai, medžiagos ir elementai;

B. Statybos mechanizmai, pagalbinės priemonės;

C. Techniniai – technologiniai sprendimai ir projektai.

KONKURSO SKELBIMAS

8. Konkursas skelbiamas UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ tinklapyje https://www.litexpo.lt ir Lietuvos statybininkų asociacijos tinklapyje https://www.statybininkai.lt.

KONKURSO ORGANIZATORIUS IR VYKDYTOJAS

9. Konkursą organizuoja ir vykdo Lietuvos statybininkų asociacija (toliau – LSA) kartu UAB Lietuvos parodų ir kongresų centru „Litexpo“ (toliau – LITEXPO).

10. Atskiriems darbams, informavimui ar reklamai gali būti samdomos kitos įmonės ar individualūs vykdytojai.

KONKURSO PARAIŠKA

11. Konkurso dalyviai pateikia nustatytos formos paraišką ir sumoka registracijos mokestį konkurso organizatoriui. Kartu su paraiška būtinai pateikiamas gaminio detalus aprašymas. Detalus produkto aprašymas turi būti pateikiamas lietuvių ir anglų kalbomis

12. Registracijos mokesčio dydis už kiekvieną paraišką 50 Eur + PVM. Paraiškoje gali būti tik vienas Gaminys.

13. Paraiškas galima pateikti iki 2023 m. balandžio 21 d. 17 val. Vėliau pateiktos paraiškos neregistruojamos.

14. Su paraiška pateikiama visa paraiškos formoje nurodyta informacija. Nepateikus visos informacijos paraiška neregistruojama.

15. Paraiška ir visa reikalinga informacija pateikiama paraiškos formoje nurodytu elektroniniu paštu word arba išsaugotu pdf formatu.

16. Konkurso dalyviams registracijos mokestis nebus grąžinamas.

17. Konkurso dalyviai patys apmoka visas su dalyvavimu konkurse susijusias jų išlaidas.

VERTINIMO KOMISIJA IR EKSPERTAI

18. Konkurso vertinimo komisija sudaroma iš statybos sektoriaus ir susijusių sektorių asociacijų, valstybės institucijų, mokslo bei visuomeninių organizacijų atstovų.

19. Vertinimui pasitelkiami statybos sektoriaus ir susijusių sektorių ekspertai.

KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR SKELBIMAS

20. Konkurso rezultatus pagal ekspertų pateiktas išvadas tvirtina vertinimo komisija. Vertinimo komisija gali nesutikti su ekspertų išvadomis, paprašyti jas papildyti ar pateikti paaiškinimus.

21. Rezultatai skelbiami balandžio 29 d. 11.30 val. RESTA parodoje.

APDOVANOJIMAI

22. Trims geriausiems Gaminiams kiekvienoje grupėje vertinimo komisijos sprendimu įteikiami medaliai ir diplomai su konkurso pavadinimu, konkurso logotipu, metais, Gaminio grupės pavadinimu ir konkurso organizatorių pavadinimais.

23. Apdovanojimai įteikiami balandžio 29 d. 12:00 RESTA parodoje.

24. Geriausi gaminiai ir juos pateikusieji konkurso dalyviai skelbiami organizatorių tinklapiuose.

25. Geriausius gaminius pristačiusiems konkurso dalyviams įteikiamos rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansavimui. Rekomendacija negarantuoja, jog minėtas finansavimas bus suteiktas.

KONKURSO APDOVANOJIMŲ NAUDOJIMAS

26. Konkurso nugalėtojai turi teisę apdovanojimus (jų pavadinimą, vaizdą) naudoti laimėjusių Gaminių pristatymui ir reklamai. Šią teisę konkurso nugalėtojai praranda, kai Gaminys nebeatitinka konkursui pateiktų savybių.

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS IR UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ KONKURSO „LIETUVOS GAMINYS UKRAINOS ATSTATYMUI” NUOSTATAI

NLGUA-2023

PASKIRTIS